.: فرم ثبت تقاضای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان :.
Untitled Page
 
مراحل عضويت در سازمان

غير حضوري
1- ارسال مشخصات فردي و تحصيلي: ابتدا فرم ورود مشخصات فردي و تحصيلي را با دقت تکميل نموده و به مرحله بعد برويد
2- ارسال مدارک الکترونيکي: در صورتي که مرحله قبل با موفقيت انجام شود صفحه ارسال مدارک الکترونيکي ظاهر مي شود.

توجه:
ارسال کليه مدارک الزامي است در غير اينصورت درخواست شما در چرخه انجام کار سازمان قرار نمي گيرد, البته اگر در حال حاضر همه يا برخي از مدارک الکترونيکي مورد نياز آماده ارسال نيست مي توانيد با کمک کد پيگيري و از طريق صفحه ارسال درخواست الکترونيکي عضويت و انتخاب لينک پيگيري درخواست بعدا اقدام به ارسال مدارک نماييد اما تا قبل از ارسال کامل مدارک درخواست شما وارد چرخه انجام کارسازمان نخواهد شد
 
3-تحويل مدارک عضويت به امور مهندسين سازمان بعد از دريافت کد رهگيري
4- تطبيق مدارک توسط مسئول امور مهندسين و پرداخت حق عضويت توسط متقاضي از دستگاه POS.

مراجعه حضوري
1- مراجعه به واحد خدمات مهندسي (عضويت)
2- ارسال کارت عضويت از واحد خدمات مهندسي به نشاني ارائه شده توسط مهندس
تعداد درخواستهای امروز: 0

طراحی و پیاده سازی توسط | شرکت توسعه فناوری و ارتباطات گیلان